Πολιτικές Ξενοδοχείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου UNIQUE BLUE RESORT που δραστηριοποιείται στο χώρο της Μαζικής εστίασης, την παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών στους χώρους του ξενοδοχείου

 

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

 

 • Να παρέχει προϊόντα υψηλής ασφάλειας και ποιότητας
 • Να τα διασφαλίζει από κινδύνους προστατεύοντας την υγεία των καταναλωτών και να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων
 • Να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση φροντίζει:

 

 • Να χρησιμοποιεί άριστες πρώτες ύλες από αξιολογημένους προμηθευτές
 • Να εκπαιδεύει το προσωπικό της που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
 • Να επανεξετάζει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ.                            
 • Η πολιτική για την ασφάλεια να κοινοποιείται, να εφαρμόζεται και να τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
 • Η πολιτική για την ασφάλεια να ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητα.
 • Να αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας
 • Παρακολουθεί τους πελάτες της και μεριμνά για την ανάκτηση της γνώμης τους ως προς το επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Παρακολουθεί την Ποιότητα των Προϊόντων της εφαρμόζοντας αυστηρά το Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων να εφαρμόζει ΣΔΑΤ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000: 2018
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητές της, έχοντας καθιερώσει μετρήσιμους στόχους.
 • Αναλύει τα παραγόμενα στοιχεία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης και την τελική ικανοποίηση του πελάτη.

 

 

Η Διοίκηση

 01/10/2023